1

The main element کد به کتری و قوری. مال شما، بدون هزینه... واقعا

News Discuss 
این صنعت برای رفع و برآورده کردن هر آنچه از وسایل پختوپز که هر خانواده نیاز داشت مانند وسایل پختوپز، بشقاب، کتری و لیوان و… این لوله باید از لبه قوری فاصله داشته باشد، در غیر این صورت زمانی چای را داخل لیوان میریزید، بخار آب داغ دست شما https://eduardo2185y.alltdesign.com/ten-33926869

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story