1

New Step by Step Map For اخرین اخبار استخدامی آموزش و پرورش

News Discuss 
با هدف حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ، به ازای تاهل ۲ % و نیز داشتن هر فرزند به میزان ۲ % و حداکثر تا سقف ۱۰ % به نمره کتبی اینگونه داوطلبان در زمان مصاحبه اضافه خواهد شد . تبصره ۵ : تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان، می https://edgar5xbde.creacionblog.com/14491291/اخرین-اخبار-استخدامی-در-مراکز-دولتی-an-overview

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story