1

Indicators on nhà giả kim đọc sách You Should Know

News Discuss 
Tuy nhiên, Paulo Coelho lại kiếm được rất nhiều tiền từ việc viết lời bài hát. Nhưng rồi chuyến đi tới Tây Ban Nha đã dẫn ông theo một lối rẽ khác của cuộc đời. Bằng giọng văn giản dị nhưng sâu sắc, lồng ghép vào những ẩn dụ mang https://agendabookmarks.com/story13316805/how-much-you-need-to-expect-you-ll-pay-for-a-good-s%C3%A1ch-nh%C3%A0-gi%E1%BA%A3-kim

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story