1

اثرات خارجی در فروش

News Discuss 
نتایج نشان میدهد باوجود اثرات خارجی در فروش، مالک از خود رفتارهای فرصتطلبانه نشان نمیدهد و همواره انگیزه دارد مستأجران در فروشگاهها باقی بمانند؛ حتی هنگامی که به توسعه یا تغییر کاربری و فضا در مرکز خرید اقدام میکنند. افراد خجالتی و کسانی که هنوز به خودباوری اجتماعی و شخصی http://NabMeMari.ir

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story